Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsviks delårsrapport för första kvartalet 2021

12:30 / 29 April 2021 Studsvik Press release

  • Försäljningen under första kvartalet ökade i lokala valutor med 10 procent och uppgick till 162,8 (152,9) Mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,0 (3,5) Mkr och rörelsemarginalen till 4,9 (2,3) procent.
  • Det fria kassaflödet uppgick till 9,9 (24,1) Mkr.

Kvartal Helår
Q1 2021 Q1 2020 2020
Försäljning, Mkr 162,8 152,9 721,9
Rörelseresultat, Mkr 8,0 3,5 46,0
Rörelsemarginal, % 4,9 2,3 6,4
Resultat efter skatt, Mkr 2,3 -0,5 35,2
Fritt kassaflöde, Mkr 9,9 24,1 64,9
Nettoskuld, Mkr 17,5 56,0 24,8
Nettoskuldsättningsgrad, % 5,3 17,4 7,9
Resultat per aktie efter skatt, kr 0,28 -0,06 4,28
Eget kapital per aktie, kr 39,97 39,25 38,13
 

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:00, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Claes Engvall, ekonomidirektör, 072-231 04 58

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, dekontaminering och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 510 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl.12:30 (CET).

www.studsvik.se

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/