Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Tillförordnad CFO

08:30 / 19 February 2021 Studsvik Press release

Som tidigare meddelats kommer nuvarande CFO, Claes Engvall, att lämna sin befattning under maj 2021. Rekrytering av ersättare pågår.

Fr o m den 17 maj blir Anette Lundh tillförordnad CFO. Hon har lång erfarenhet som CFO/ekonomichef från industriföretag och har på konsultbasis bl a arbetat för Studsvik.

För mer information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0155-22 10 66

 

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering, dekontaminering och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 515 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.                                                  

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 kl. 08:30 (CET).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/