Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsviks delårsrapport för fjärde kvartalet 2020

12:30 / 12 February 2021 Studsvik Press release

  • Försäljningen under fjärde kvartalet ökade i lokala valutor med 8 procent och uppgick till 213,5 (202,6) Mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (20,4) Mkr.
  • Det fria kassaflödet förbättrades till 39,7 (7,2) Mkr.
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 1 kr per aktie.
  • Årsstämman senareläggs till den 23 juni 2021 för att öka möjligheten till fysisk närvaro.

 
Okt-dec Okt-dec Helår Helår

2020 2019 2020 2019
Försäljning, Mkr 213,5 202,6 721,9 654,0
Rörelseresultat, Mkr 9,8 20,4 46,0 -10,4
Resultat efter skatt, Mkr 8,8 11,7 35,2 -28,0
Fritt kassaflöde, Mkr 39,7 7,2 64,9 -38,8
Nettoskuld, Mkr 24,8 82,9 24,8 82,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 7,9 27,4 7,9 27,4
Resultat per aktie efter skatt, kr 1,07 1,42 4,28 -3,41
Eget kapital per aktie, kr 38,13 36,84 38,13 36,84

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:00, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Claes Engvall, ekonomidirektör, 072-231 04 58

 

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 517 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021 kl.12:30 (CET).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/