Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik tecknar sitt första stora avtal i Sydkorea

09:00 / 14 September 2020 Studsvik Press release

Studsvik har tecknat avtal på drygt 80 Mkr avseende transport och provning av kärnbränsle med KEPCO Nuclear Fuel i Sydkorea. Avtalet är Studsviks första stora affär i Sydkorea - ett land som har ett omfattande kärnkraftsprogram.  

Affärsområde Bränsle- och materialteknik har i 4 år samarbetat med KEPCO Nuclear Fuel för att ta fram en transportlösning för bestrålat kärnbränsle mellan Sydkorea och Studsviks anläggningar i Sverige. "Affären lägger grunden för ett långsiktigt samarbete mellan Studsvik och KEPC0", säger affärsområdeschefen Joakim Lundström.

Tjänsterna planeras utföras under 2021 till 2023 och bidrar till en ökad beläggning i Hot-Cell anläggningen på Studsviksområdet. Studsvik har där världsledande laboratorier för behandling och undersökning av bestrålade material och kärnbränsle samt mångårig erfarenhet av internationella transporter.

Sydkorea är en strategiskt viktig marknad för koncernen. "Affären utgör ett genombrott och stärker Studsviks postion i Sydkorea där vi även erbjuder unika och effektiva lösningar för behandling av radioaktivt avfall", säger koncernchef Camilla Hoflund

För frågor vänligen kontakta:

Joakim Lundström, affärsområdeschef Bränsle- och materialteknik, 0155-22 11 53 eller

Camilla Hoflund, VD och koncernhef, 0155-22 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 525 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/