Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsviks årsredovisning för 2019 offentliggjord

08:30 / 26 March 2020 Studsvik Press release

Studsviks årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.studsvik.se.

Årsredovisningen omfattar den finansiella redovisningen, dvs förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter, hållbarhetsredovisning etc. och distribueras till aktieägare som beställt denna.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 08:30 (CET).

 

www.studsvik.se

 

 

___________________________________________

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Claes Engvall, CFO, +46 072 231 04 58

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/