Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsviks delårsrapport för första kvartalet 2019

13:00 / 29 April 2019 Studsvik Press release

    
  •  Försäljningen under kvartalet uppgick till 139,9 (197,4) Mkr, vilket i lokala valutor innebar en minskning med 32 procent.
  •  Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till −18,6 (22,2) Mkr.
  •  Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till -33,0 (-21,6) Mkr.

+----------------------------------+--------+--------+-----+
| |Jan-mars|Jan-mars|Helår|
| | 2019| 2018| 2018|
+----------------------------------+--------+--------+-----+
|Försäljning, Mkr  | 139,9| 197,4|726,1|
+----------------------------------+--------+--------+-----+
|Rörelseresultat, Mkr  | −18,6| 22,2 | 33,5|
+----------------------------------+--------+--------+-----+
|Resultat efter skatt, Mkr  | −23,1| 12,7 | 8,7|
+----------------------------------+--------+--------+-----+
|Fritt kassaflöde, Mkr | −33,0| 21,6 | 54,2|
+----------------------------------+--------+--------+-----+
|Nettoskuld, Mkr | 76,9| 79,1| 44,4|
+----------------------------------+--------+--------+-----+
|Nettoskuldsättningsgrad, % | 25,2| 25,5| 14,0|
+----------------------------------+--------+--------+-----+
|Resultat per aktie efter skatt, kr| −2,81| 1,55 | 1,06|
+----------------------------------+--------+--------+-----+
|Eget kapital per aktie, kr | 37,05| 37,77|38,47|
+----------------------------------+--------+--------+-----+

Bokslutskommunikén presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:30, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0155-22 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 600 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl.13:00 (CEST).

www.studsvik.se

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/