Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik utser ny CFO

15:00 / 11 March 2019 Studsvik Press release

Studsvik har utsett Claes Engvall, 54, till ekonomidirektör och medlem av koncernens ledningsgrupp. Han tillträder tjänsten i början av juni 2019.

Han kommer närmast från en befattning inom BillerudKorsnäs-koncernen som chef för Reporting & Controlling. Dessförinnan har han haft olika ledande befattningar på PostNord och Ericsson inom Business Controlling.

"Studsvik befinner sig i en period med fokus på lönsamhet och anpassning till marknadens förändring. Claes Engvall har dokumenterad erfarenhet i rollen som Business Controller från internationella verksamheter, vilket är betydelsefullt i nuvarande fas av vår utveckling", kommenterar Camilla Hoflund, VD och koncernchef Studsvik AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef Studsvik AB, 0155-22 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 600 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2019 kl. 15:00 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/