Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Förtydligande av pressmeddelande 2018-01-22 avseende kund och ordervärde - Studsvik tecknar ett strategiskt avtal för leverans av isotoper

16:29 / 22 January 2018 Studsvik Press release

Avtalet med Elekta Instrument innebär att Studsvik tillhandahåller isotoper för applicering i produkter som säljs globalt. I Studsviks Hot Cell Laboratorier paketeras isotoper i speciella behållare enligt alla gällande krav. Avtalet gäller från nu och fram till 2026 och omfattar leveranser till ett värde cirka fyrahundra miljoner kronor. Leveranser planeras starta i slutet av 2018 med full volym från år 2022.

Studsvik har en lång historia av att leverera isotoper under den tid då forskningsreaktorn var i drift och återupptar nu verksamheten inom detta område. Studsvik kommer att använda sin erkänt innovativa och lösningsorienterande organisation för att möjliggöra automatiserade och därmed effektiva leveranser av paketerade isotoper.

"Vi ser detta som en viktig milstolpe för Studsvik och en bekräftelse på vårt strategiska beslut att satsa på och utveckla denna nya tjänst att leverera isotoper", säger Camilla Hoflund, VD och koncernchef för Studsvik.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09 eller,

Camilla Hoflund, VD och CEO Studsvik, 0155-22 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018 kl. 16:30 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/