Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks delårsrapport för andra kvartalet 2017

12:30 / 21 July 2017 Studsvik Press release

  • Försäljningen under kvartalet uppgick till 176,6 (176,3) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 2 procent.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -19,4 (-1,2) Mkr. Jämförelsestörande poster belastade resultatet i kvartalet med -1,9 (-5,0) Mkr. Försämringen beror huvudsakligen på svag beläggning i den tyska konsultverksamheten samt på att inga nya försäljningar av THOR-teknologin genomförts.
  • Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till -38,9 (-29,2) Mkr.

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 13:30, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

 

För mer information vänligen kontakta:

Michael Mononen, VD och koncernchef, 0155-22 10 86, eller

Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl.12:30 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/