Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Camilla Hoflund ny VD för Studsvik

08:30 / 30 October 2017 Studsvik Press release

Nuvarande VD Michael Mononen och styrelsen har gemensamt kommit fram till att ett skifte på VD-posten är lämpligt efter de stora förändringar av koncernen som gjorts under de senaste åren. Studsviks styrelse har därför utsett Camilla Hoflund till ny VD fr o m den 1 januari 2018.

Camilla Hoflund är bergsingenjör från KTH och har varit chef för Studsviks affärsområde Bränsle- och Materialteknik sedan 2014. Hon har arbetat inom Studsvik sedan 1994 med ett kortare avbrott 2000-2003 då hon var affärsutvecklare och konsult för tjänster inom riskhantering för Det Norske Veritas.

- Det har varit fem intensiva och utmanande år med en omfattande omstrukturering och renodling av verksamheten parallellt med ett stort fokus på att bygga en affärsinriktad kultur, säger Michael Mononen

- Jag känner mig mycket hedrad av att ha fått den här möjligheten, säger Camilla Hoflund. Studsvik har ett starkt namn inom kärnkraftsindustrin. Jag ser stora möjligheter att efter de senaste årens omstruktureringar kunna utveckla verksamheten för att möta förändringarna i vår omvärld.

- Jag och styrelsen är mycket glada att få Camilla som ny VD. Hon har en genuin kunskap om Studsvik och har på ett mycket framgångsrikt sätt utvecklat verksamheten inom Bränsle- och Materialteknik under de senaste åren. Samtidigt vill jag och styrelsen tacka Michael Mononen som genomfört en nödvändig omstrukturering av koncernen under sina fem år som VD, säger styrelsens ordförande Anders Ullberg.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Ullberg, ordförande för Studsvik AB, 070-632 63 71 eller,

Camilla Hoflund, 0760-02 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl. 08:30 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/