Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks delårsrapport för januari - juni 2016

08:30 / 22 July 2016 Studsvik Press release

  •  Studsvik tecknade i april 2016 avtal om försäljning av företagets verksamhet inom affärsområdet Avfallshantering i Sverige och Storbritannien.
  •  Försäljningen under kvartalet var i stort sett oförändrad 176,3 (177,7) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 0,2 procent.
  •  Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -1,2 (0,8) Mkr. I resultatet ingår jämförelse-störande poster med -5,0 (0) Mkr.
  •  Det fria kassaflödet uppgick till -29,2 (-38,9) Mkr.

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 13:30, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Michael Mononen, VD och koncernchef, 0155-22 10 86, eller Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade konsulttjänster samt tjänster inom bränsle- och materialteknik. Företaget har över 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juli 2016 kl. 08:30 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/