Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks delårsrapport för januari - juni 2015

08:30 / 21 July 2015 Studsvik Press release

  • Försäljningen under kvartalet ökade till 234,8 (217,0) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 2 procent.
  • Rörelseresultatet för kvartalet förbättrades till 11,4 (0,1) Mkr.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -45,9 (-26,6) Mkr.

Studsvik introduce.se

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 09:30 idag enligt separat  utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har över 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 800 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2015, kl 08:30.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/