Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks delårsrapport för januari - mars 2015

13:00 / 29 April 2015 Studsvik Press release

  • Försäljningen under första kvartalet minskade till 201,1 (219,7) Mkr. I lokala valutor var minskningen 13,5 procent.
  • Rörelseresultatet för första kvartalet minskade till -5,0 (5,3) Mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 0 (1,3) Mkr.
    Kassaflödet efter investeringar uppgick till -5,6 (-18,4) Mkr.

 Kommunikén presenteras vid en telefonkonferens kl 14:30 idag enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har över 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 800 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015, kl 13:00.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/