Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks delårsrapport för januari - mars 2014

13:00 / 23 April 2014 Studsvik Press release

  • Studsvik avslutade i mars försäljningen av verksamheten för avfallshantering i USA. Jämförelsetal avseende försäljning och resultat exkluderar den avyttrade verksamheten.
  • Försäljningen uppgick för första kvartalet till 219,7 (250,9) Mkr, en minskning i lokala valutor med 15,6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick för första kvartalet till 5,3 (7,3) Mkr.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -18,4 (-32,6) Mkr.

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 14:30 idag enligt separat utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster och bränsle- och materialteknik. Företaget har över 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 1 000 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2014, kl 13:00.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/