Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Tidpunkten för Studsvik ABs rapport för fjärde kvartalet 2013 tidigarelagd

07:00 / 12 February 2014 Studsvik Press release

Tidigare meddelat datum för Studsvik ABs rapport för fjärde kvartalet 2013 har ändrats. Nytt datum för publicering av rapporten är den 12 februari 2014. I samband med rapporten kommer en telefonkonferens att hållas enligt separat pressmeddelande.

Stockholm den 12 februari 2014

STUDSVIK AB

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt driftoptimering. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 1 000 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2014 kl 07:00.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/