Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks delårsrapport för januari - september 2014

13:00 / 21 October 2014 Studsvik Press release

  • Försäljningen under kvartalet ökade till 225,1 (216,9) Mkr. I lokala valutor var minskningen 1,1 procent.
  • Rörelseresultatet för kvartalet var 12,9 (5,7) Mkr. I resultatet ingår jämförelse-störande poster med -7,5 (-4,0) Mkr.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -42,9 (-47,3) Mkr.                                                                               

 Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 14:00 idag enligt separat utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har över 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 900 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2014, kl 13:00.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/