Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks delårsrapport för januari - juni 2013

07:59 / 19 July 2013 Studsvik Press release

· Försäljningen för andra kvartalet uppgick till 319,2 (330,3) MSEK. I lokala valutor ökade dock försäljningen med 2,3 procent.   · Rörelseresultatet för andra kvartalet steg till 7,2 (-3,0) MSEK.   · Förbättrat resultat i Sverige, Storbritannien och USA.   · Ordern avseende behandling av ånggeneratorer för Bruce Power i Kanada, som tecknades 2009, annullerades. Uppgörelsen innebar en positiv resultateffekt i andra kvartalet på 11,2 MSEK.   · Kassaflödet efter investeringar uppgick till 18,5 (31,2) MSEK.   

+------------------------+----------+----------+--------+--------+-------+ | |April-juni|April-juni|Jan-juni|Jan-juni| Helår| | | 2013| 2012| 2013| 2012| 2012| +------------------------+----------+----------+--------+--------+-------+ |Försäljning, MSEK | 319,2| 330,3| 616,9| 653,0|1 254,9| +------------------------+----------+----------+--------+--------+-------+ |Rörelseresultat, MSEK | 7,2| -3,0| 3,3| -12,7| -19,4| +------------------------+----------+----------+--------+--------+-------+ |Resultat efter skatt, | -3,5| -18,0| -14,8| -32,4| -47,8| |MSEK | | | | | | +------------------------+----------+----------+--------+--------+-------+ |Kassaflöde från den | 25,0| 40,0| -2,7| 68,6| -7,3| |löpande verksamheten, | | | | | | |MSEK | | | | | | +------------------------+----------+----------+--------+--------+-------+ |Kassaflöde efter | 18,5| 31,2| -14,1| 42,9| -56,2| |investeringar, MSEK | | | | | | +------------------------+----------+----------+--------+--------+-------+ |Resultat per aktie efter| -0,43| -2,19| -1,81| -3,94| -5,82| |skatt, SEK | | | | | | +------------------------+----------+----------+--------+--------+-------+ |Räntebärande nettoskuld,| 135,3| 85,4| 135,3| 85,4| 114,5| |MSEK | | | | | | +------------------------+----------+----------+--------+--------+-------+ |Eget kapital per aktie, | 56,84| 61,97| 56,84| 61,97| 58,19| |SEK | | | | | | +------------------------+----------+----------+--------+--------+-------+ |Nettoskuldsättningsgrad,| 28,9| 16,7| 28,9| 16,7| 23,9| |% | | | | | | +------------------------+----------+----------+--------+--------+-------+

   Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 14:00 idag enligt tidigare utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

   Kort om Studsvik Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har mer än 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2013, kl 08:00.

www.studsvik.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/studsviks-delarsrapport-for-januari---juni-2013,c9443470

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Public/4019/9443470/8013b44e684d4097.pdf

Show as PDF