Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks delårsrapport för januari - juni 2012

13:00 / 20 July 2012 Studsvik Press release

·         Försäljningen för andra kvartalet uppgick till MSEK 330,3 (290,0), vilket i lokala valutor innebär en ökning med 12,5 procent.

·         Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till MSEK -3,0 (2,4).

·         Rörelseresultatet förbättrades i Sverige, Storbritannien och Global Services, men försämrades i USA och Tyskland.

·         Kassaflödet efter investeringar uppgick till MSEK 31,2 (9,2).

·         Den räntebärande nettoskulden minskade till MSEK 85,4 (162,1).

·         Slutförvaringsavtal tecknat med WCS. Eliminerar stor osäkerhet relaterad till Erwin.

+-----------------------+----------+----------+------------+-----------+-------+ |  |April-juni|April-juni| Jan-juni| Jan-juni| Helår| | | 2012| 2011| 2012| 2011| 2011| +-----------------------+----------+----------+------------+-----------+-------+ |Försäljning, MSEK | 330,3| 290,0| 653,0| 587,2|1 200,7| +-----------------------+----------+----------+------------+-----------+-------+ |Rörelseresultat, MSEK | -3,0| 2,4| -12,7| 11,1| 53,6| +-----------------------+----------+----------+------------+-----------+-------+ |Resultat efter skatt, | -18,0| -1,1| -32,4| -0,2| 22,7| |MSEK | | | | | | +-----------------------+----------+----------+------------+-----------+-------+ |Kassaflöde från den | 40,0| 23,1| 68,6| 62,7| 151,1| |löpande verksamheten, | | | | | | |MSEK | | | | | | +-----------------------+----------+----------+------------+-----------+-------+ |Kassaflöde efter | 31,2| 9,2| 42,9| 34,1| 95,7| |investeringar, MSEK | | | | | | +-----------------------+----------+----------+------------+-----------+-------+ |Resultat per aktie | -2,19| -0,14| -3,94| -0,03| 2,77| |efter skatt, SEK | | | | | | +-----------------------+----------+----------+------------+-----------+-------+ |Räntebärande | 85,4| 162,1| 85,4| 162,1| 95,6| |nettoskuld, MSEK | | | | | | +-----------------------+----------+----------+------------+-----------+-------+ |Eget kapital per aktie,| 61,97| 62,06| 61,97| 62,06| 66,77| |SEK | | | | | | +-----------------------+----------+----------+------------+-----------+-------+ |Soliditet, % | 36,2| 37,7| 36,2| 37,7| 37,7| +-----------------------+----------+----------+------------+-----------+-------+

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 14:00 idag enligt tidigare utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2012, kl 13:00.

www.studsvik.se

Pressmeddelandet som PDF: hugin.info/131689/R/1628272/521320.pdf

Studsviks delårsrapport januari-juni 2012: hugin.info/131689/R/1628272/521321.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Studsvik AB via Thomson Reuters ONE


http://www.studsvik.se/

Studsvik AB

Show as PDF