Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks delårsrapport för januari - mars 2012

13:00 / 26 April 2012 Studsvik Press release

* Försäljningen uppgick till MSEK 322,7 (297,2). *   Rörelseresultatet minskade till MSEK -9,7 (8,7). * Resultatet förbättrades i Storbritannien, som redovisade vinst. Övriga segment redovisade lägre rörelseresultat än föregående år.

* Kassaflödet efter investeringar uppgick till MSEK 11,7 (24,9). * Den räntebärande nettoskulden minskade till MSEK 91,0 (167,2).

+----------------------------------------------+--------+--------+-------+ |  |Jan-mars|Jan-mars| Helår| | | 2012| 2011| 2011| +----------------------------------------------+--------+--------+-------+ |Försäljning, MSEK | 322,7| 297,2|1 200,7| +----------------------------------------------+--------+--------+-------+ |Rörelseresultat, MSEK | -9,7| 8,7| 53,6| +----------------------------------------------+--------+--------+-------+ |Resultat efter skatt, MSEK | -14,4| 0,9| 22,7| +----------------------------------------------+--------+--------+-------+ |Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK| 28,6| 39,6| 151,1| +----------------------------------------------+--------+--------+-------+ |Kassaflöde efter investeringar, MSEK | 11,7| 24,9| 95,7| +----------------------------------------------+--------+--------+-------+ |Resultat per aktie efter skatt, SEK | -1,76| 0,11| 2,77| +----------------------------------------------+--------+--------+-------+ |Räntebärande nettoskuld, MSEK | 91,0| 167,2| 95,6| +----------------------------------------------+--------+--------+-------+ |Eget kapital per aktie, SEK | 63,82| 61,24| 66,77| +----------------------------------------------+--------+--------+-------+ |Soliditet, % | 37,4| 37,3| 37,7| +----------------------------------------------+--------+--------+-------+ Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 14:30 idag enligt tidigare utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012, kl 13:00.

www.studsvik.se

Pressmeddelandet som PDF: hugin.info/131689/R/1606315/509130.pdf

Studsviks delårsrapport jan-mars 2012: hugin.info/131689/R/1606315/509131.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Studsvik AB via Thomson Reuters ONE


http://www.studsvik.se/

Studsvik AB

Show as PDF