Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks delårsrapport för januari - september 2012

13:06 / 26 October 2012 Studsvik Press release

· Försäljningen för tredje kvartalet uppgick till MSEK 261,7 (252,8), vilket i lokala valutor innebär en minskning med 2,7 procent. · Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till MSEK -27,9 (-10,1). · Rörelseresultatet belastades med poster av engångskaraktär i USA uppgående till MSEK -18,3. · Kassaflödet efter investeringar för tredje kvartalet uppgick till MSEK -123,2 (16,0) och belastades med betalningar på totalt MSEK 93,8 för slutdeponering av avfall i USA. · Studsviks VD Anders Jackson lämnar bolaget vid tidpunkt som fastställs senare.

+-----------------------+------+-----+-------------+-------------+----------+ | | Juli| Juli|Jan-sept 2012|Jan-sept 2011|Helår 2011| | | -sept|-sept| | | | | | 2012| 2011| | | | +-----------------------+------+-----+-------------+-------------+----------+ |Försäljning, MSEK | 261,7|252,8| 914,7| 840,0| 1 200,7| +-----------------------+------+-----+-------------+-------------+----------+ |Rörelseresultat, MSEK | -27,9|-10,1| -40,6| 1,0| 53,6| +-----------------------+------+-----+-------------+-------------+----------+ |Resultat efter skatt, | -27,9|-14,8| -60,3| -15,0| 22,7| |MSEK | | | | | | +-----------------------+------+-----+-------------+-------------+----------+ |Kassaflöde från den |-112,7| 27,2| -44,1| 89,9| 151,1| |löpande verksamheten, | | | | | | |MSEK | | | | | | +-----------------------+------+-----+-------------+-------------+----------+ |Kassaflöde efter |-123,2| 16,0| -80,3| 50,1| 95,7| |investeringar, MSEK | | | | | | +-----------------------+------+-----+-------------+-------------+----------+ |Resultat per aktie | -3,39|-1,80| -7,33| -1,82| 2,77| |efter skatt, SEK | | | | | | +-----------------------+------+-----+-------------+-------------+----------+ |Räntebärande | 141,7|157,3| 141,7| 157,3| 95,6| |nettoskuld, MSEK | | | | | | +-----------------------+------+-----+-------------+-------------+----------+ |Eget kapital per aktie,| 56,66|62,30| 56,66| 62,30| 66,77| |SEK | | | | | | +-----------------------+------+-----+-------------+-------------+----------+ |Soliditet, % | 35,7| 37,2| 35,7| 37,2| 37,7| +-----------------------+------+-----+-------------+-------------+----------+

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 14:00 idag enligt tidigare utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2012, kl 13:00.

www.studsvik.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/studsvik-ab/r/studsviks-delarsrapport-for-januari---september-2012,c9325699

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Public/4019/9325699/bf9c5e41b8d0d5aa.pdf

Show as PDF