Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks delårsrapport för januari - juni 2011

13:00 / 20 July 2011 Studsvik Press release

* Försäljningen för andra kvartalet uppgick till MSEK 290,0 (328,1), vilket i lokala valutor innebär en minskning med 4,6 procent. *  Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade till MSEK 2,4 (-14,4).

* Förbättrat marknadsläge och orderingång i Storbritannien. * Kassaflödet från den löpande verksamheten efter investeringar uppgick till MSEK 9,2 (30,9).

+------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |  | April-juni| April-juni|Jan-juni|Jan-juni| Helår| | | 2011| 2010| 2011| 2010| 2010| +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |Försäljning, | 290,0| 328,1| 587,2| 673,9|1 344,1| |MSEK | | | | | | +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |Rörelseresultat, | 2,4| -14,4| 11,1| 8,8| 33,4| |MSEK | | | | | | +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |Resultat efter | -1,1| -16,8| -0,2| -4,1| 4,0| |skatt, MSEK | | | | | | +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |Kassaflöde från den | 23,1| 39,7| 62,7| 68,4| 107,5| |löpande verksamheten, | | | | | | |MSEK | | | | | | +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |Kassaflöde efter | 9,2| 30,9| 34,1| 54,1| 81,9| |investeringar, MSEK | | | | | | +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |Resultat per aktie | -0,14| -2,05| -0,03| -0,50| 0,49| |efter skatt, SEK | | | | | | +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |Nettoskuld, MSEK | 162,1| 268,5| 162,1| 268,5| 208,5| +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |Eget kapital per | 62,06| 65,56| 62,06| 65,56| 63,37| |aktie, SEK | | | | | | +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+ |Soliditet, % | 37,7| 36,1| 37,7| 36,1| 36,5| +------------------------+-------------+-------------+--------+--------+-------+

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 14:30 idag enligt tidigare utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 200 anställda i 8 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2011 kl 13:00.

www.studsvik.se

Pressmeddelandet som PDF: hugin.info/131689/R/1532243/466551.pdf

Studsviks delårsrapport jan-juni 2011: hugin.info/131689/R/1532243/466552.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Studsvik AB via Thomson Reuters ONE


http://www.studsvik.se/

Studsvik AB

Show as PDF