Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik tecknar avtal med Ringhals värt MSEK 50

08:30 / 4 July 2011 Studsvik Press release

Studsvik har tecknat ett avtal med Ringhals om att behandla tre ånggeneratorer samt två reaktortanklock. Behandlingen, som sker i Studsviks anläggningar, syftar till att kraftigt reducera den volym radioaktivt avfall som annars måste deponeras samt att rengöra och därefter återvinna huvuddelen av metallen i de stora komponenterna. Leverans till Studsvik kommer att ske under 2011 och behandlingen bedöms vara slutförd under 2012. Det totala ordervärdet uppgår till cirka MSEK 50.

"Avtalet med Ringhals är ytterligare en bekräftelse på att Studsviks världsledande position inom området avfallsbehandling av uttjänta, stora komponenter från kärnkraftsindustrin, såsom ånggeneratorer, turbiner och värmeväxlare. Vi är mycket glada för att det behandlingskoncept och den teknik som vi utvecklat har visat sig möta de krav som Ringhals ställer avseende säkerhet, miljö och tekniskt resultat" kommenterar Magnus Groth, koncernchef och VD Studsvik AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Magnus Groth, koncernchef och VD Studsvik AB, 0155-22 10 86 eller 0760-02 10 86 eller, Mats Fridolfsson, chef för Segment Sverige, 0760-02 10 64

Kort om Studsvik Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 200 anställda i 8 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juli 2011 kl 08:30.

www.studsvik.se

Pressmeddelandet som PDF: hugin.info/131689/R/1528045/463738.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Studsvik AB via Thomson Reuters ONE


http://www.studsvik.se/

Studsvik AB

Show as PDF