Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

National Nuclear Laboratory och Studsvik tecknar agent- och licensavtal

08:25 / 21 June 2011 Studsvik Press release

National Nuclear Laboratory ("NNL") i Storbritannien och Studsvik Scandpower ("Studsvik") har idag tecknat ett agent- och licensavtal som ger Studsvik Scandpower rätten att marknadsföra och sälja NNLs programvara ENIGMA. Studsvik kommer att marknadsföra och sälja ENIGMA tillsammans med det egna programvarupaketet, CMS.

"Studsvik och NNL tar ett gemensamt grepp och samordnar två väletablerade produkter på ett sätt som vi är övertygade kommer att vara värdefullt för våra kunder. Det ger våra kunder mycket goda förutsättningar att förstå hur man skall skydda sitt bränsle under drift av kärnkraftreaktorerna" säger Thomas Smed, VD för Studsvik Scandpower.

ENIGMA är en toppmodern och ingående validerad programvara för beräkning av bränsleprestanda som ger användarna omfattande möjligheter att beräkna och modellera många olika typer av reaktorbränsle.

NNL har under lång tid använt Studsviks programvara CASMO och avtalet stärker ytterligare sambandet och samverkan mellan de två företagen.

"Det här är ett exempel på hur NNLs expertkunskap inom bränsleprestanda kan kopplas med Studsvik's väletablerade programvarupaket för härdberäkningar. Vi är övertygade om att det ger kunderna ett heltäckande programvarupaket som är unikt på marknaden. Vi ser fram emot att samarbeta med Studsvik och att förstärka samarbetet ytterligare i framtiden" säger Paul Howarth, NNL's Managing Director.

För ytterligare information vänligen kontakta: Thomas Smed, VD, Studsvik Scandpower, +46 (0)760 02 10 11 eller Jerry Ericsson, Ekonomidirektör och vice koncernchef Studsvik AB, +46 (0)760 02 10 32

Fakta Studsvik Scandpower, ett dotterbolag till Studsvik AB, är världsledande inom utveckling och support av bränsleleverantörsoberoende reaktoranalysprogram. Studsvik Scandpower erbjuder en komplett svit av programvara (CMS) och tekniska tjänster för att möta behoven hos reaktor-operatörerna, bränsletillverkarna, säkerhetsmyndigheterna, och forskningsorganisationer. Studsviks CMS erbjuder en komplett livscykellösning (från front-end/design till back-end/slutförvar) och uppfyller kraven inom härdanalys såsom bränsle- och härddimensionering, transientanalyser, reaktivitetshantering (management) och härdövervakning, härdmodeller i träningssimulator samt så kallade "back-end-analyser" (bränsle i bassäng och transportbehållare). CASMO är en toppmodern kod för modellering och beräkning av PWR och BWR-bränsle.

Enigma är en toppmodern bränsleprestandakod som beräknar de termomekaniska belastningarna i bränslestavar för lättvattenreaktorer i både stationära och transienta förhållanden. Enigma används vid såväl design som licensierings- och säkerhetsanalyser och har för detta genomgått omfattande validering för en rad olika typer av bränsle, inklusive UO(2) och MOX. Koden erbjuder kunderna en omfattande modelleringsförmåga och har bl.a. använts vid licensieringsberäkningar av UO(2) och gadoliniumdopade UO(2)-bränslestaver till Sizewell "B" (Westinghouse PWR) och det finska Loviisa VVER-440 reaktorn samt för MOX-bränsle till Beznau-1 (PWR). Enigma har också använts till stöd för MOX- produktionen i Sellafield och för att ge underlag för studier av avancerade bränslen, samt för strategiska bedömningar av plutoniumanvändning i nya reaktorer i Storbritannien.

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 200 anställda i 8 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juni 2011, kl 08:25.

www.studsvik.se

Pressmeddelandet som PDF: hugin.info/131689/R/1524795/460541.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Studsvik AB via Thomson Reuters ONE


http://www.studsvik.se/

Studsvik AB

Show as PDF