Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik tecknar 20-årigt avtal om MSEK 130

08:45 / 1 April 2011 Studsvik Press release

Studsvik har ingått ett 20-årigt avtal med Westinghouse Sweden om att behandla uran-kontaminerat avfall med en metod där man tillämpar pyrolys istället för förbränning. Det totala ordervärdet uppgår till MSEK 130 under en 20-års period.

Avfallet kommer att behandlas i en pyrolysanläggning som Studsvik avser bygga i anslutning till den befintliga förbränningsanläggningen på Studsviksområdet. Den nya anläggningen beräknas tas i drift i slutet av 2011 och har kapacitet att även behandla avfall från andra kunder.

"Detta är ett strategiskt viktigt avtal där vi tillsammans med Westinghouse tekniska experter utvecklat en metod som möjliggör en säker och miljövänlig hantering av uran-kontaminerat avfall som vi även kan tillämpa för andra kunder och för andra typer av avfall. Metoden ger Westinghouse en möjlighet att välja mellan att slutförvara restprodukter i Svensk Kärnbränslehanterings planerade anläggning för kärnavfall i Östhammar eller, vid behov, utvinna uranet ur askan för återanvändning till en lägre kostnad än idag", kommenterar Mats Fridolfsson, chef för segment Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Fridolfsson, chef för segment Sverige, 076-002 10 64 eller, Magnus Groth, koncernchef och VD Studsvik AB, 076-002 10 86

Kort om Studsvik Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin medkvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- ochunderhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är enledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs isegmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvikhar 1 200 anställda i 8 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMXStockholm.

Kort om Studsviks anläggningar för behandling av radioaktiv avfall Studsvik erbjuder behandling av låg- och medelaktivt avfall i egna anläggningar i Studsvik utanför Nyköping, i Erwin och Memphis i Tennessee, USA samt i Workington, Storbritannien. Anläggningarna i Studsvik behandlar torrt och metalliskt avfall från kärntekniska anläggningar i framför allt Europa genom förbränning och smältning. Anläggningen i Erwin behandlar vått avfall genom den unika egenutvecklade pyrolysprocessen THOR(®). I Memphis volymreduceras lågaktivt avfall genom andra metoder. I Workington behandlas lågaktivt metalliskt avfall. Syftet med avfallsbehandling är framför allt att åstadkomma volymreducering och stabilisering av avfallet inför slutförvaring.

Kort om begreppet pyrolys Pyrolys eller torrdestillation är en process där ett ämne upphettas till en hög temperatur, vanligtvis omkring 500-1000°C, i en syrefri miljö, så att det sönderfaller utan att förbränning sker. Vid pyrolys avgår flyktiga ämnen i gasform, medan en återstod i fast eller flytande form blir kvar. Pyrolys är därför en form av termisk nedbrytning.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2011 kl 08:45.

www.studsvik.se

Pressmeddelandet som PDF: hugin.info/131689/R/1502536/437579.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Studsvik AB via Thomson Reuters ONE


http://www.studsvik.se/

Studsvik AB

Show as PDF