Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Valberedningens förslag till styrelse i Studsvik

09:01 / 17 March 2011 Studsvik Press release


Studsviks valberedning kommer vid Studsviks årsstämma den 26 april att föreslå
omval av ledamöterna Jan Barchan, Lars Engström, Anna Karinen, Alf Lindfors, Per
Ludvigsson, Agneta Nestenborg och ordföranden Anders Ullberg.

Valberedningens ledamöter är:
Jan Barchan, Briban Invest AB
Peter Rudman, Nordeas Fonder
Bill Tunbrant, representant för familjen Karinen
Anders Ullberg, Studsviks styrelseordförande

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och på
bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta valberedningens ordförande, Bill
Tunbrant på telefon 070-255 33 60.


Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och
underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör
på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige,
Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda
i 8 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 17 mars 2011 kl 09:00.

www.studsvik.se