Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik tecknar avtal i Kina värt MSEK 5,8

09:00 / 8 November 2011 Studsvik Press release

Studsvik har genom dotterbolaget Studsvik Scandpower tecknat ett avtal med kinesiska CIAE (China Institute of Atomic Energy) om försäljning av programvaror för ett sammanlagt värde motsvarande MSEK 5,8. Ordern är Studsviks första större order på den snabbt växande kinesiska marknaden där ca 65 reaktorer beräknas byggas under de kommande 20 åren.

"Det är mycket glädjande att Studsvik nu för första gången bryter in på den snabbväxande och strategiskt viktiga kinesiska marknaden. Genom avtalet etablerar vi en plattform för tillväxt i Kina, såväl inom programvaruområdet som inom tjänster för materialteknik", kommenterar Thomas Smed, VD Studsvik Scandpower.

CIAE är CNNC:s (China National Nuclear Corporation) centrala forskningsorganisation och en av Kinas största aktörer på kärnkraftsmarknaden, med över 3 000 anställda.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Thomas Smed, VD Studsvik Scandpower, 0155-22 10 11 eller 0760-02 10 11 Jerry Ericsson, tillförordnad koncernchef, Studsvik AB, 0155-22 10 32 eller 0760-02 10 32.

Fakta Studsvik Scandpower, ett dotterbolag till Studsvik AB, är världsledande inom utveckling och support av bränsleleverantörsoberoende reaktoranalysprogram. Studsvik Scandpower erbjuder en komplett svit av programvara (CMS) och tekniska tjänster för att möta behoven hos reaktoroperatörer, bränsletillverkare, säkerhetsmyndigheter, och forsknings-organisationer. Studsviks CMS erbjuder en komplett livscykellösning (från front-end/design till back-end/slutförvar) och uppfyller kraven inom härdanalys såsom bränsle- och härddimensionering, transientanalyser, reaktivitetshantering (management) och härdövervakning, härdmodeller i träningssimulatorer samt så kallade "back-end-analyser" (bränsle i bassäng och transportbehållare).

The China Institute of Atomic Energy (CIAE) är ett tvärvetenskapligt institut för nukleär teknik och vetenskap. Det leds av China National Nuclear Corporation (CNNC) och Chinese Academy of Sciences (CAS) och är den primära institutionen för kärnkraftsforskning och -utveckling i Kina.

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 200 anställda i 8 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2011, kl 09:00.

www.studsvik.se

Pressmeddelande som pdf: hugin.info/131689/R/1561771/483442.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Studsvik AB via Thomson Reuters ONE


http://www.studsvik.se/

Studsvik AB

Show as PDF