Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik utser Remium till Likviditetsgarant

08:01 / 2 September 2010 Studsvik Press release


Studsvik AB (publ) har ingått avtal med Remium AB om att Remium AB skall agera
likviditetsgarant i bolagets aktie från och med den 6 september 2010, inom ramen
för NASDAQ OMX Stockholm ABs (Börsens) system för likviditetsgaranti. Syftet med
likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien.

Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurs i
Studsviks aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier
till dessa kurser.

För mer information, vänligen kontakta: Jerry Ericsson, CFO och vVD
Studsvik AB, 0155-22 10 32.


Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och
underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör
på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige,
Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 200 anställda
i 8 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.