Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Kallelse till Studsvik ABs årsstämma den 29 april 2010

08:21 / 12 April 2010 Studsvik Press release


Studsvik AB meddelar genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma
den 29 april 2010.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Studsvik AB 2010.

För ytterligare information:
Jerry Ericsson, ekonomidirektör, +46 (0)155 22 10 32


Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och
underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör
på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige,
Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda
i 8 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.