Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik avfallsbehandlar finska värmeväxlare

08:07 / 17 February 2010 Studsvik Press release


Studsvik har tecknat avtal med det finska kärnkraftverket TVO för behandling och
återvinning av uttjänta värmeväxlare. Ordervärdet uppgår till ca MSEK 25.

"Vi ser ett intresse från alltfler länder att behandla låg- och medelaktivt
metalliskt material i stället för att deponera det direkt. Särskilt stort
intresse möter våra metoder att ta hand om stora komponenter på ett
miljöansvarigt och kostnadseffektivt sätt", säger Leif Andersson, chef för
segment Sverige.

Med Studsviks behandlingskoncept kan vanligtvis 80-90 procent av metallen i
komponenterna friklassas och återvinnas i industrin, vilket både sänker
lagringskostnaderna och minskar miljöpåverkan.

Studsvik har hittills behandlat uttjänta komponenter från såväl Sverige som
andra länder och avtalade 2009 om att behandla ca 3 200 ton komponenter från
Kanada.

De finska värmeväxlarna som väger totalt ca 700 ton ska behandlas under 2010 och
2011. Restprodukterna från behandlingen kommer att sändas tillbaka till Finland
för slutlagring.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Leif Andersson, chef segment Sverige, tel 0155-22 15 55Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och
underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör
på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige,
Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda
i 8 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.