Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik tecknar order på behandling av ånggeneratorer från Ringhals kärnkraftverk

09:17 / 18 July 2008 Studsvik Press release


Studsvik har tecknat en order på behandling och återvinning av tre
ånggeneratorer. Kund är Vattenfall Ringhals och ordern baseras på den
avsiktsförklaring om behandling av stora komponenter som parterna
tecknade hösten 2006. Kunden planerar att  leverera ånggeneratorerna
till Studsvik under hösten 2008 och behandlingen påbörjas under
första kvartalet 2009. Ordervärdet uppgår till MSEK 34.

Under hösten 2006 tecknade Studsvik och Vattenfall Ringhals en
avsikts-förklaring innebärande att åtta uttjänta ånggeneratorer och
två reaktortanklock från kärnkraftverket i Ringhals skulle
avfallsbehandlas i Studsviks anläggningar. Syftet är att minimera
mängden slutligt avfall samt att återvinna metallen. Hittills har tre
ånggeneratorer levererats från Ringhals för behandling.

Inom ramen för avsiktsförklaringen har nu Studsvik tecknat order på
behandling av ytterligare tre ånggeneratorer till ett totalt
ordervärde om MSEK 34. Parterna planerar att ånggeneratorerna ska
levereras till Studsvik under hösten. Behandlingen av
ånggeneratorerna påbörjas i Studsviks anläggning för stora
komponenter under första kvartalet 2009 och väntas pågå under ca 15
månader.

"Hittills genomförda behandlingar visar att vår teknik för att
behandla ånggeneratorer fungerar utmärkt. För närvarande arbetar vi
på en order som omfattar fyra ånggeneratorer från det tyska
kärnkraftverket Stade. Våra erfarenheter visar att huvuddelen av det
metalliska materialet kan återvinnas, vilket är en stor vinst för
kunden och miljön," kommenterar Studsviks koncernchef Magnus Groth.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Groth, VD och koncernchef Studsvik AB, 0155 22 10 86,
mobil 0709 67 70 86
Leif Andersson, chef segment Sverige, 0155 22 15 55, mobil 0709 67 70
55


Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom
avfallshantering, avveckling, engineering & services samt
driftoptimering. Företaget har 60 års
erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik
är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten
bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global
Services. Studsvik har 1 200 anställda i 7 länder och företagets
aktier är noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm AB.