Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Valberedningens förslag till styrelse i Studsvik

09:22 / 7 March 2008 Studsvik Press release


Studsviks valberedning kommer vid Studsviks årsstämma den 22 april
att föreslå omval av ledamöterna Jan Barchan, Ingemar Eliasson, Anna
Karinen, Alf Lindfors och ordföranden Anders Ullberg. Leif Nilsson
har undanbett sig omval.

Till nya ledamöter i styrelsen kommer valberedningen att föreslå
nuvarande suppleanten Per Ludvigsson och Lars Engström. Lars Engström
är VD och koncernchef i Munters.

Valberedningens ledamöter är Anders Oscarsson, SEB Fonder
(valberedningens ordförande), Björn C Andersson, Handelsbanken
Fonder, Jan Barchan, Briban Invest och Anders Ullberg (styrelsens
ordförande).

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till
årsstämman och på bolagets webbplats.Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, engineering
& services samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande
leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i
segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services.
Studsvik har 1 200 anställda i 7 länder och företagets aktier är
noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm AB, MidCap.