Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik i konsortium som vinner upphandling om Storbritanniens slutförvar av lågaktivt avfall

13:19 / 31 March 2008 Studsvik Press release


Storbritanniens avvecklingsmyndighet NDA har gett konsortiet UK
Nuclear Waste Management uppdraget att utveckla och driva
Storbritanniens slutförvar för lågaktivt radioaktivt avfall.
Studsviks andel i konsortiet är 15 procent. Kontraktet undertecknas
formellt idag och träder i kraft imorgon. I uppdraget ingår också att
konsortiet ska utveckla en strategi för hantering av lågaktivt avfall
för hela Storbritannien, med syftet att minska volymen avfall som går
till slutförvaring. Det skapar möjligheter för behandling av
lågaktivt avfall i stor skala och för behandling och återvinning av
stora volymer lågaktivt metalliskt material.

Brittiska avvecklingsmyndigheten Nuclear Decommissioning Authority
(NDA), undertecknar idag kontraktet med konsortiet UK Nuclear Waste
Management Ltd. Konsortiets ska utveckla och driva det brittiska
slutförvaret för lågaktivt radioaktivt avfall.

Kontraktet innehåller två centrala delar. Centralt i den första är:

*     Drift av anläggningen och att säkerställa den framtida
 kapaciteten i nuvarande lagringsutrymmen
*     Säkerställa att nödvändiga licenser för fortsatt drift av
 anläggningen erhålls
*     Utveckla planer för anläggningen på lång sikt.

Den andra delen är av särskild strategisk betydelse för Studsvik. Där
får konsortiet uppdraget att utveckla en gemensam strategi för
Storbritannien för att hantera de växande avfallsmängder som uppstår
när NDA genomför sina planer på att avveckla och riva uttjänta
kärnanläggningar runt om i hela landet.

Studsviks tillhör världsledarna inom avfallshantering. Företaget har
utvecklat tekniska lösningar för att volymreducera och stabilisera
lågaktivt radioaktivt avfall. Beräkningar visar att det finns cirka
500 000 ton lågaktivt metallskrot i Storbritannien. Studsvik
uppskattar att 80 procent eller mer kan återvinnas.

"Vi är mycket glada över att vårt konsortium vunnit detta första
historiska kontrakt med NDA. Det visar vilket förtroende NDA har för
den grupp av företag som nu aktivt ska medverka i arbetet med att
utveckla en nationell strategi för hanteringen av lågaktivt avfall i
Storbritannien. Mot bakgrund av Studsviks långa erfarenhet från
hantering och stabilisiering av lågaktivt avfall är jag övertygad om
att Studsvik har goda möjligheter att spela en nyckelroll i detta
arbete ", kommenterar Studsviks VD Magnus Groth.

Kontraktet löper inledningsvis på fem år, med optioner på sammanlagt
tolv års förlängning. Ordervärdet för de första fem åren är 125
miljoner GBP. Om alla optioner om förlängning utnyttjas kan
kontraktsvärdet öka till 500 miljoner GBP. Studsviks andel i
konsortiet är 15 procent.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Magnus Groth, VD och koncernchef, +46 155 22 10 86, +46 709 67 70 86
Mark Lyons, President, Studsvik UK Limited, +44 191 482 7102

Nedan finns en länk till en multimedia version av pressmeddelandet
med intervjuer m m.

mnr2.world-television.comKort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, engineering
& services samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande
leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i
segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services.
Studsvik har 1 200 anställda i 7 länder och företagets aktier är
noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm AB, MidCap.