Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Första avtalet tecknat med FPL för ny avfallsmodell i USA

08:31 / 2 December 2008 Studsvik Press release


Studsvik har tecknat ett långsiktigt avtal med FPL Group för
bearbetning av medelaktivt avfall vid anläggningen i Erwin. Detta är
det första kontrakt som tecknats med Studsviks nya affärsmodell för
medelaktivt avfall i USA.

"Det starka intresse vi ser från kunder för denna nya modell har
övertygat mig om att vi kommer att driva anläggningen i Erwin med
lönsamhet från 2009 och framåt", säger Studsviks VD Magnus Groth.
"Modellen erbjuder en lösning på ett stort problem för den
amerikanska kärnkraftsindustrin. Vårt initiativ betyder att kunderna
nu har ett konkurrenskraftigt och miljömässigt bra alternativ för
sitt medelaktiva avfall."

Avtalsförhandlingar med denna modell pågår för flera kunder, Studsvik
kommer att återuppta driften vid anläggningen i Erwin i december då
avfall börjar inkomma från FPL Energy under det nya avtalet.

Avtalet med FPL Group löper till och med 2013. FPL Group driver åtta
kommersiella kärnkraftverk, och är en av de största leverantörerna av
elektricitetsrelaterade tjänster i USA med årliga intäkter
överstigande 15 miljarder dollar och närvaro i 27 stater.

Studsvik lanserade sin nya affärsmodell för hantering av medelaktivt
avfall i USA efter att i oktober ha erhållit nödvändiga tillstånd. I
modellen bearbetar Studsvik avfallet vid anläggningen i Erwin på
samma sätt som tidigare och tar därefter ansvar för lagring och
slutförvar, för vilket lagringsavtal slutits med Waste Control
Specialists (WCS) i Texas.

"Vår relation med WCS är mycket viktig", säger Lewis Johnson, VD för
Studsvik Inc. "Genom våra företags samarbete kan vi erbjuda en
lösning för den amerikanska kärnkraftsindustrins avfallsbehandling."

Studsvik har bearbetat och volymreducerat medelaktivt vått avfall,
framförallt jonbytarmassor, från den amerikanska kärnkraftindustrin
sedan tidigt 2000-tal. Efter bearbetning har restprodukter tidigare
sänts för slutförvar i Barnwell, South Carolina. Sedan juli tar denna
anläggning endast emot avfall från tre av USA:s 50 stater, vilket
innebär att merparten av den amerikanska kärnkraftindustrin saknar
tillgång till slutförvaring av medelaktivt avfall.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Groth, VD och koncernchef, tel 0155-22 10 86 eller 0709-67 70
86
Lewis Johnson, chef segment USA, tel +1 404 497 4911 eller +
1 678 549 8958

Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, engineering
& services samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande
leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i
segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services.
Studsvik har 1 200 anställda i 8 länder och företagets aktier är
noterade på NASDAQ OMX Stockholm.