Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik utser HQ Bank till Likviditetsgarant

09:01 / 28 November 2008 Studsvik Press release


Studsvik AB (publ) har ingått avtal med HQ Bank AB om att HQ Bank AB
skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie från och med den 1
december 2008, inom ramen för NASDAQ OMX Stockholm ABs (Börsens)
system för likviditetsgaranti. Syftet med likviditetsgarantin är att
främja likviditeten i aktien.

Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och
säljkurs i Studsviks aktie och förbinder sig att för egen räkning
köpa och sälja aktier till dessa kurser.

För mer information, vänligen kontakta:
Jerry Ericsson, CFO och vVD Studsvik AB, 0155-22 10 32 eller 0709-67
70 32Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, engineering
& services samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande
leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i
segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services.
Studsvik har 1 200 anställda i 8 länder och företagets aktier är
noterade på NASDAQ OMX Stockholm.