Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik behandlar avfall från Oskarshamn för 28 Mkr

08:26 / 17 November 2008 Studsvik Press release


Vid moderniseringen och effekthöjningen av reaktor 3 i
Oskarshamns-verket kommer en stor mängd komponenter av metall att
bytas ut. Studsvik har avtalat med OKG att bearbeta 1 400 ton
metalliskt avfall för totalt 28 Mkr.

"Detta är ett stort uppdrag för Studsvik med en volym som motsvarar
knappt hälften av en helårsproduktion för vår svenska anläggning",
säger VD Magnus Groth.

Målsättningen är att efter behandling kunna friklassa en så stor
andel av materialet som möjligt. Normalt kan 95 procent av metalliskt
material av denna typ friklassas efter behandling. Det friklassade
materialet kan återvinnas och gå in som råvara i bland annat
gjuteriindustrin, medan resterande del återgår till kunden för
slutförvaring.

Studsviks behandling innebär att materialet analyseras och
segmenteras. Därefter dekontamineras materialet om så behövs varefter
det slutligen smälts ned. Som avslutande steg i processen utförs
mätningar för att bestämma vilka delar av materialet som kan
friklassas. I Studsviks åtagande ingår också att ansvara för
transporten av materialet till och från Studsvik.

OKG har angett den 2 mars 2009 som startdatum för modernisering av
Oskarshamnsverkets block 3. Studsvik räknar med att inleda
transporter under andra kvartalet, varefter bearbetning vid
anläggningen i Studsvik utanför Nyköping kan starta.


För ytterligare information:
Magnus Groth, VD och koncernchef, 0155-22 10 86, 0709-67 70 86
Leif Andersson, chef segment Sverige, 0155-22 15 55, 0709-67 70 55Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, engineering
& services samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande
leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i
segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services.
Studsvik har 1 200 anställda i 8 länder och företagets aktier är
noterade på NASDAQ OMX Stockholm.