Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Valberedning i Studsvik

16:22 / 4 November 2008 Studsvik Press release


Inför årstämman 2009 har Studsviks valberedning följande
sammansättning:

Jan Barchan, Briban Invest (även styrelseledamot i Studsvik)
Frank Larsson, SHB fonder
Anders Oscarsson, SEB fonder
Anders Ullberg, Studsviks styrelseordförande

Valberedningens uppgift är bland annat att ge förslag till årsstämman
beträffande styrelseledamöter, styrelseordförande och arvoden.

Årsstämma i Studsvik hålls den 22 april 2009.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Ullberg, Styrelseordförande Studsvik, tel 08-679 78 08 eller
070-632 63 71.



Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, engineering
& services samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande
leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i
segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services.
Studsvik har 1 200 anställda i 7 länder och företagets aktier är
noterade på NASDAQ OMX Stockholm.