Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik förvärvar svensk kärnteknisk konsultrörelse

10:21 / 13 October 2008 Studsvik Press release


Studsvik har förvärvat ALARA Engineering AB. ALARA är ett
kärntekniskt konsultföretag med kunder i den svenska och finska
kärnkraftsindustrin. Förvärvet kompletterar Studsviks konsultrörelse
och ger nya tillväxt-möjligheter.

Studsvik möter en växande efterfrågan på konsulttjänster från den
internationella kärnkraftsindustrin och konsulttjänsternas andel av
koncernens försäljning ökar. Genom förvärvet av ALARA Engineering AB
kan Studsvik erbjuda specialiserade tjänster såsom
säkerhetsrapporter, kemiutredningar, radiologiska analyser,
rivningsstudier samt avancerad modellering och transientanalyser med
egenutvecklade modeller och beräkningsverktyg.

- Kompetensen inom ALARA kombinerad med Studsviks egen spetskompetens
inom konsultområdet samt inom materialteknik och programvara skapar
nya tillväxtmöjligheter i ett lönsamt segment. Förvärvet visar också
att Studsvik är en attraktiv arbetsgivare för kärntekniska
specialister, kommenterar Studsviks koncernchef Magnus Groth.

ALARA Engineering har tre erfarna konsulter anställda, vilka
tillsammans har ägt bolaget. Omsättningen uppgår till drygt 5 MSEK
med god lönsamhet.

- Den gemensamma utvecklingspotentialen har varit avgörande för vårt
beslut att sälja. Vi ser fram emot ett spännande kunskapsutbyte där
vi nu kan utveckla verksamheten som en del av Studsviks organisation,
säger Klas Lundgren, VD och en av ALARAs grundare.

ALARA Engineering AB kommer att ingå i segmentet Global Services.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information:
Magnus Groth, VD och koncernchef, 0155-22 10 86, 0709-67 70 86
Magnus Arbell, VD Studsvik Nuclear, 0155-22 10 50, 0768-69 72 65


Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, engineering
& services samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande
leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i
segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services.
Studsvik har 1 200 anställda i 7 länder och företagets aktier är
noterade på NASDAQ OMX Stockholm.