Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

NDA bekräftar att avtal beräknas kunna tecknas i början av 2008

10:05 / 2 January 2008 Studsvik Press release


Brittiska avvecklingsmyndigheten NDA har bekräftat att myndigheten i
början av 2008 planerar att teckna ett operatörsavtal med konsortiet
UK Nuclear Waste Management avseende Storbritanniens slutförvar av
lågaktivt avfall. Studsvik har en ägarandel om 15 procent i UK
Nuclear Waste Management.
Studsvik kommunicerade den 15 augusti 2007 att företaget deltar i ett
konsortium som utvalts till "preferred bidder" avseende ett
operatörsavtal. Avtalet gäller Storbritanniens anläggning för
slutförvaring av lågaktivt radioaktivt avfall i västra England. I
uppdraget ingår att medverka till att en nationell strategi utarbetas
för hur lågaktivt avfall ska hanteras.

Enligt den tidplan som då lades fast beräknades slutförhandlingarna
först slutföras under oktober 2007. I Studsviks delårsrapport den 29
oktober reviderades tidplanen och då bedömdes ett avtal kunna tecknas
inom kort.

På grund av förhandlingarnas omfattning och komplexitet samt tidigare
okända formella krav har tidplanen förskjutits mer än vad som kunde
förutses i oktober.

NDA har dock i ett uttalande på sin hemsida
(www.nda.gov.uk
bekräftat att förhandlingarna nu befinner sig i avslutande fas och
att ett avtal bedöms tecknas i början av 2008.

För ytterligare information:
Jerry Ericsson, CFO och vice vd, Studsvik AB, tfn: 0709-67 70 32


Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har 60 års erfarenhet
av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik vänder sig
till en marknad i stark tillväxt med kvalificerade tjänster inom fyra
affärsområden: Avfallshantering, Avveckling och rivning,
Driftoptimering samt Service och underhåll. Studsvik har 1 200
anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på OMX
Nordiska Börs Stockholm AB, MidCap.