Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik tecknar avsiktsförklaring med Ringhals om behandling av stora komponenter

08:38 / 20 September 2006 Studsvik Press releaseStudsvik och Vattenfall Ringhals har tecknat en avsiktsförklaring.
Den innebär att Studsvik anlitas för behandling och återvinning av
åtta utrangerade ånggeneratorer om cirka 300 ton vardera samt två
tanklock om cirka 50 ton vardera. Två ånggeneratorer och två tanklock
ska behandlas i Studsviks anläggningar under 2007.

Åtta ånggeneratorer och två reaktortanklock från kärnkraftverket i
Ringhals ska avfallsbehandlas i Studsviks anläggningar. Syftet är att
minimera mängden slutligt avfall samt att återvinna metallen. Var och
en av ånggeneratorerna väger cirka 300 ton och är omkring 20 meter
lång. Avsiktsförklaringen innebär ett långsiktigt samarbete mellan
Studsvik och Vattenfall Ringhals.

"Studsviks nyutvecklade teknik för att behandla ånggeneratorer har
visat sig fungera väl. Genom avfallsbehandlingen i Studsvik har vi en
bra långsiktig lösning ur både miljö- och kostnadsperspektiv,"
kommenterar Christer Gunnarsson, chef för forskning och utveckling på
Ringhals.

Planeringen för att behandla de första två ånggeneratorerna och de
två reaktortanklocken påbörjas omgående. Transporten till
anläggningen i Studsvik väntas kunna ske i början av 2007.
Bearbetningen av de följande ånggeneratorerna väntas sedan pågå i
flera år.

Den teknik som gör det möjligt att behandla ånggeneratorerna har
tagits fram i ett utvecklingsprojekt som Studsvik har drivit i
samarbete med Ringhals. Dagens avsiktsförklaring innebär att det
gemensamma utvecklingsarbetet nu följs av ett långsiktigt samarbete
mellan Studsvik och Ringhals, där tekniken tillämpas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Groth, VD och koncernchef Studsvik AB, 0155-22 10 86
Eva Halldén, VD Studsvik Nuclear AB, 0155-22 10 38
Christer Gunnarsson, chef FoU Ringhals, 070-630 48 65

Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och
säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och
rivning. Studsvik har 1 400 anställda i 7 länder och företagets
aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.