Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik vinner strategisk order avseende behandling och återvinning av ånggeneratorer

08:30 / 24 August 2006 Studsvik Press release


Studsvik har tillsammans med sin tyska partner GNS erhållit en
strategisk order från E.ON i Tyskland. Ordern avser behandling och
återvinning av metallen i fyra ånggeneratorer från kärnkraftverket
Stade som är under avveckling.

Detta är den första kommersiella ordern där Studsviks metod för
behandling av stora komponenter tillämpas. Var och en av
generatorerna väger 160 ton och kommer under 2008 att behandlas i
Studsviks svenska anläggning.

"Det här är ett fint kvitto på Studsviks innovationshöjd,
kostnadseffektivitet och säkerhetsnivå och befäster vår ledande
position inom behandling och återvinning av stora komponenter," säger
Studsviks koncernchef Magnus Groth.

Studsviks unika metod för behandling av stora komponenter har
utvecklats under 2004 - 2006 i samarbete med Ringhals kärnkraftverk.

Det finns idag flera hundra utrangerade ånggeneratorer och liknande
komponenter som lagras tillfälligt vid kärnkraftverk runt om i
världen i väntan på att de kan tas omhand på lämpligt sätt. Studsviks
koncept har utvecklats för att möta detta behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Groth, vd och koncernchef, Studsvik AB, tfn: 0155-22 10 86
eller
Eva Halldén, vd, Studvik Nuclear AB, tfn: 0155-22 10 38


Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och
säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och
rivning. Studsvik har 1 400 anställda i 7 länder och företagets aktie
är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.