Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik ABs nomineringskommitté

10:12 / 2 November 2006 Studsvik Press release


I enlighet med beslut vid Studsvik ABs årsstämma den 25 april 2006,
meddelas härmed sammansättningen av bolagets nomineringskommitté.

Till ledamöter i nomineringskommittén har utsetts:

           Björn C Andersson
           Anna Karinen
           Per Wahlström

Till ordförande i nomineringskommittén har utsetts Björn C Andersson.

Årsstämma i Studsvik AB kommer att hållas torsdagen den 19 april
2007.


För ytterligare upplysningar vänligen kontakta
Jerry Ericsson, Ekonomidirektör, tfn 0155-22 10 32 eller
0709-67 70 32.Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och
Säkerhet, Service och Underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och
Rivning. Studsvik har 1 400 anställda i 7 länder och företagets
aktier är noterade på Nordiska Börsen, Stockholm, MidCap.