Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Stor order till Studsviks intressebolag Thor Treatment Technologies

09:14 / 19 April 2005 Studsvik Press release


Thor Treatment Technologies, TTT, ägt till 50 procent av Studsvik,
har erhållit ett kontrakt på uppförandet av en
avfallshanteringsanläggning på Idaho National Laboratory, i Idaho,
USA. Anläggningen baseras på den av Studsvik ägda och patenterade
THOR (SM)-tekniken. Kontraktsvärdet uppgår till 121 miljoner dollar.

 


"Det är mycket uppmuntrande för oss att vi efter lång tid av
bearbetning av den federala avfallsmarknaden nu kan notera den första
stora ordern för TTT. Jag ser det som ett kommersiellt och tekniskt
genombrott för TTT och THOR (SM)-tekniken. Den federala
avfallsmarknaden är en mycket stor marknad som kommer att existera
under lång tid. Med den här ordern i bagaget ser jag stora
möjligheter för en positiv utveckling för vårt samägda bolag TTT",
säger koncernchef Hans-Bertil Håkansson.

Fakta om Thor Treatment Technologies, TTT
TTT är ett joint venture mellan Studsvik och Washington Group
International, med syfte att med termiska metoder behandla
kärntekniskt och farligt avfall som innehas av Department of Energy i
USA. Studsviks andel i TTT uppgår till 50 procent.

Fakta om THORSM-tekniken
Tekniken är utvecklad och patenterad av Studsvik och används sedan
mitten av 1999 i Studsviks anläggning i Erwin, Tennessee, USA . I
anläggningen behandlas avfall för kärnkraftsindustrin. THOR
(SM)-tekniken som baseras på pyrolys, är skräddarsydd för behandling
och kemisk stabilisering av ett brett spektrum av avfallstyper.

Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och
säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och
rivning. Studsvik har 1 300 anställda i 7 länder och företagets
aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

 


För ytterligare information kontakta:
Hans-Bertil Håkansson, koncernchef, tfn 0155-22 10 26