Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Förhandlingarna om övertalighet avslutade

09:19 / 15 April 2005 Studsvik Press release


Förhandlingarna om den övertalighet som uppkommer då driften upphör
vid Studsviks två reaktorer har nu slutförts. Utfallet av
förhandlingarna innebär att den tillsvidareanställda personalstyrkan
minskar med 74 personer.

 


"Tillsammans med de fackliga organisationerna har vi kunnat hantera
de här svåra frågorna på förhållandevis kort tid. Vårt varsel
omfattade 99 personer. Under förhandlingsprocessen har vi haft en
naturlig avgång på 16 personer. När vi nu summerar kan vi alltså
konstatera att den tillsvidareanställda personalstyrkan minskar med
totalt 90 personer", säger verkställande direktören vid Studsvik
Nuclear AB, Eva Halldén.

Kort om Studsvik
Företaget har nära ett halvt sekels erfarenhet av kärnteknik och
tjänster i radiologisk miljö. Studsvik vänder sig till en marknad i
stark tillväxt med kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden:
Driftoptimering och säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering
samt Avveckling och rivning. Studsvik har 1 300 anställda i 7 länder
och företagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

 


För ytterligare information vänligen kontakta Eva Halldén, tfn
0155-22 10 38