Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Förändringar i ägarstrukturen i Studsvik AB

14:31 / 18 February 2005 Studsvik Press release


Euroventures Nordica II B.V. i.i. har idag, efter offentliggörandet
av Studsviks bokslutskommuniké för 2004, meddelat att man sålt hela
sitt innehav i Studsvik till Briban Invest AB, Heureka Invest AB och
Blue Wahle Ltd.

 


Euroventures har varit aktieägare i Studsvik sedan 1995 och har,
sedan Studsviks börsintroduktion i maj 2001, varit bolagets största
aktieägare med drygt 28 procent av röster och kapital. Euroventures
är ett tidsbegränsat venture capital-bolag vars enda innehav under
senare tid har varit Studsvik.

Euroventures aktier förvärvas av två tidigare stora aktieägare i
bolaget nämligen Briban Invest AB och familjen Karinen samt Blue
Wahle Ltd., som är närstående till Studsvik ABs styrelseordförande
Per Wahlström.

Briban Invest ABs och familjen Karinens innehav uppgår efter
transaktionerna till 21,9 respektive 21,7 procent av aktier och
röster. Blue Wahle Ltd. är ny aktieägare i bolaget med ett innehav
uppgående till 5,6 procent.

Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och
säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och
rivning. Studsvik har 1 300 anställda i 7 länder och företagets
aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

Kommunikationsuppgifter
Studsvik AB (publ)
Org nr 556501-0997
Adress 611 82 Nyköping
Telefon 0155-22 10 00
Hemsida www.studsvik.se

 


För ytterligare information kontakta
Hans-Bertil Håkansson, koncernchef, tfn 0155-22 10 26
Jerry Ericsson, vice koncernchef, tfn 0155-22 10 32