Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB utser Remium Securities till likviditetsgarant (Market Maker)

11:45 / 15 December 2005 Studsvik Press release


Studsvik AB har utsett Remium Securities till Market Maker för sin
aktie som handlas på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Åtagandet
påbörjas den 2 januari 2006.

 


Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att
öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad
och minskad risk för investerare i handel med aktien.


Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och
säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt avveckling och
rivning. Studsvik har 1 200 anställda i 7 länder och företagets
aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

 


För ytterligare upplysningar vänligen kontakta
Jerry Ericsson, ekonomidirektör, Studsvik AB, tfn 0155-22 10 32
Louise Grüntahl, Remium, tfn 08-454 32 41