Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik anmäler brist i samband med inventering

18:30 / 19 October 2005 Studsvik Press release


Studsvik har idag till SSI anmält en brist i samband med inventering
av ett lager med strålbehandlat mineral. 150 gram av materialet
saknas och befaras stulet. Materialet avger strålning i så låga doser
att det är ofarligt vid allmän hantering. Det är avsett för
prydnadsändamål och kan inte användas på annat sätt.

Materialet förvarades i ett låst utrymme och några tydliga tecken på
inbrott finns inte. Händelsen har anmälts till polisen. Studsvik har
med anledning av händelsen förstärkt skalskydd och säkerhetsrutiner i
den berörda anläggningen.

Försäkringsvärdet på det försvunna materialet uppgår till cirka 6 000
kronor.


Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och
säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt avveckling och
rivning. Studsvik har 1 300 anställda i 7 länder och företagets
aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

 


För ytterligare information, kontakta:
Eva Halldén, VD Studsvik Nuclear AB, tfn 0155-22 10 38
eller 0709-67 70 38