Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik ABs nomineringskommitté

14:29 / 28 October 2005 Studsvik Press release


I enlighet med beslut vid Studsvik ABs ordinarie bolagsstämma den 20
april 2005, meddelas härmed sammansättningen av bolagets
nomineringskommitté.

 


Till ledamöter I nomineringskommittén har utsetts:

Anna Karinen
Björn C Andersson
Per Wahlström

Tillsammans representerar nomineringskommittén de tre störstra
aktieägarna med 49,8 procent av rösterna per den 30 september 2005
enligt utdrag från VPC.Till ordförande i nomineringskommittén har
utsetts Björn C Andersson.

Ordinarie bolagsstämma i Studsvik AB kommer att hållas tisdagen den
25 april 2006.


Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och
säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt avveckling och
rivning. Studsvik har 1 300 anställda i 7 länder och företagets
aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

 


För ytterligare upplysningar vänligen kontakta
Jerry Ericsson, Ekonomidirektör, tfn 0155-22 10 32
eller 0709-67 70 32