Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Brand i fläktrum

09:20 / 8 December 2004 Studsvik Press releasePå tisdagskvällen inträffade en brand i ett fläktrum vid Studsviks
smältanläggning utanför Nyköping. I smältanläggningen behandlas
metallskrot från kärnkraftindustrin. Ingen personal kom till skada
och ingen förhöjd radioaktivitet har mätts upp i anläggningen.
Driften i anläggningen bedöms kunna återupptas inom några veckor.

Studsviks smältanläggning är en kärnteknisk anläggning varför
händelsen har rapporterats till Statens strålskyddsinstitut, Statens
kärnkraftinspektion och till Länsstyrelsen.

Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och
säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och
rivning. Studsvik har 1 300 anställda i 7 länder och företagets
aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.
För ytterligare information vänligen kontakta

Eva Halldén, VD Studsvik Nuclear AB, 0155-22 10 38.

Kommunikationsuppgifter
Studsvik AB (publ)
Org nr 556501-0997
Adress 611 82 Nyköping
Telefon 0155-22 10 00
Hemsida www.studsvik.se