Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Norden AB erhåller beslut och utbetalning av statligt investeringsstöd för studentbostäder i Karlstad om 56 423 850 SEK

16:35 / 30 September 2022 Studentbostäder i Norden Press release

Under kvartal 4 år 2020 ansökte Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) om statligt investeringsstöd för nybyggnation av 208 studentbostäder i Karlstad på fastigheten Mungigan 1. Bolaget har erhållit beslut och har per dags datum erhållit en utbetalning om 56 423 850 SEK.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/