Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Norden AB meddelar byte av Certified Adviser till FNCA Sweden AB

14:30 / 28 June 2022 Studentbostäder i Norden Press release

Studentbostäder i Norden AB (publ) (“SBS”) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med FNCA Sweden AB (”FNCA”) avseende tjänsten som Certified Adviser. FNCA tillträder som Certified Adviser den 1 juli, 2022. Fram till dess kommer Mangold Fondkommission fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/